Uvjeti korištenja

Pristupanjem stranici posao.crikvenica.hr korisnici prihvaćaju Opće uvjete te obavezu praćenja eventualnih promjena ili dopuna koje mogu nastupiti.

KORISNICI I KORISNIČKI PODACI

posao.crikvenica.hr je naziv internetskog portala za oglašavanje poslova.
Korisnik je bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa portalu.
Fizički korisnici posao.crikvenica.hr moraju biti punoljetne osobe ili osobe s navršenih 16 godina starosti. Korisnik prilikom pristupa portalu popunjava podatke za koje jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su istiniti te je iste dužan redovito ažurirati.

Učenici prilikom registracije moraju unijeti e-mail adresu roditelja ili staratelja koji će prihvaćanjem poveznice u poruci aktivirati profil učenika. Na istu adresu elektroničke pošte Grad Crikvenica će slati sve obavijesti platforme koje prima i učenik.

Na portal posao.crikvenica.hr mogu se prijaviti i učenici. Učenici moraju biti 16 godina starosti, ali moraju imati suglasnost roditelja, odnosno skrbnika i dostaviti scan njihove osobne iskaznice.

Kako bi koristio stranicu posao.crikvenica.hr korisnik se mora registrirati. Prilikom registracije korisnik popunjava podatke koji su potrebni za kontakt i odabir. Korisnik se na stranicu može prijaviti i putem društvenih mreža. U tom slučaju isto tako mora dati Privolu za objavu i korištenje osobnih podataka i prihvatiti Opće uvjete.

Točnost podataka je isključiva odgovornost korisnika posao.crikvenica.hr i to poslodavaca i radnika. Grad Crikvenica ne odgovara i ne jamči za točnost podataka koje su korisnici unijeli niti ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju nastanka direktne ili indirektne štete zbog objave krivih podataka. Jednom uneseni podaci mogu se ažurirati u profilu korisnika. Korisnici se prihvaćanjem ovih Općih uvjeta izričito odriču potraživanja bilo kakve naknade štete, imovinske ili neimovinske, nastale zbog netočnih podataka bilo radnika ili poslodavca ili pak trećih strana.

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

Pristupom internetskom portalu posao.crikvenica.hr korisnik se obvezuje ophoditi sukladno zakonima i pod zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Grad Crikvenica neće snositi nikakve troškove koje bi korisnik mogao imati korištenjem stranice ili bilo kojim drugim činom povezanim uz stranicu. U slučaju nastanka spora između korisnika, isti će korisnici rješavati međusobno dok Grad Crikvenica neće snositi nikakvu odgovornost.

Pristupom na posao.crikvenica.hr korisnik prihvaća korištenje kolačića (cookies). Kolačići su alat koje Grad Crikvenica koristi za praćenje i analizu poslovanja na stranici.

Na posao.crikvenica.hr je zabranjeno objavljivanje bilo kakvih neprimjerenih sadržaja, sadržaja protivnih zakonu, uznemirujućih ili bilo kakvih drugih sadržaja koji mogu na bilo koji način naštetiti ili uznemiriti malodobne osobe ili bilo koga drugoga.

Korisnicima koji se oglašavaju na posao.crikvenica.hr zabranjeno je korištenje podataka korisnika u druge namjene osim one propisane u ovim Općim uvjetima. Korisnicima je izričito zabranjeno prikupljanje i korištenje podataka fizičkih ili pravnih osoba raspoloživih na stranici u komercijalne ili nezakonite svrhe.

PRESTANAK KORIŠTENJA

Grad Crikvenica zadržava pravo brisanja korisničkog računa onim korisnicima koji se ne pridržavaju Općih uvjeta ili krše Kodeks ponašanja na stranici te pokretanje daljnjih postupaka protiv takvog korisnika sukladno zakonima važećih u Republici Hrvatskoj.

U slučaju eventualnih sporova stranke će ih pokušati riješiti mirnim putem. U suprotnom nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud.

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE PODATAKA

Obrada osobnih podataka je dobrovoljna.

Korisnik ima pravo na:

 1. Informaciju za što se njegovi osobni podaci koriste- Grad Crikvenica će osobne podatke korisnika koristiti isključivo za namjenu sklapanja poslova za koju je korisnik prethodno dao privolu te za komunikaciju platforme s korisnicima ukoliko je korisnik za to izrazio pristanak.
 2. Pristup osobnim podacima- korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima u profilu korisnika.
 3. Pravo na ispravak- korisnik u svakom trenutku može ispravljati vlastite osobne podatke u profilu korisnika.
 4. Pravo na brisanje-korisnik u svakom trenutku može izbrisati vlastiti profil s posao.crikvenica.hr te može zatražiti brisanje podataka iz baza korisnika slanjem zahtjeva na e-mail posao@crikvenica.hr
 5. Pravo na ograničavanje obrade- korisnik ima pravo zahtijevati da se njegovi podaci koriste isključivo za namjenu za koju je dao privolu.
 6. Pravo na prijenos osobnih podataka- korisnik može u svakom trenutku svoje podatke izvesti iz sustava u PDF obliku životopisa.
 7. Pravo na prigovor- korisnik može u svakom trenutku poslati prigovor na mail.
 8. Prava vezana uz automatsko donošenje odluka- korisnik ima pravo pojašnjenja njegovih prava u slučaju automatiziranog donošenja odluka ili profiliranja.
 9. Odgovornost i upravljanje- korisnik ima pravo biti upoznat s odgovornostima i upravljanjem njegovim osobnim podacima.
 10. Izvještavanje o povredi- korisnik ima pravo biti izvješten u slučaju bilo kakve povrede privatnosti osobnih podataka.

Registracijom na posao.crikvenica.hr korisnici izričito pristaju da njihovi podaci postanu vidljivi poslodavcima. Pristanak za prikazivanje, prikupljanje i obradu podataka poslodavcima daje se isključivo u svrhu prijave na posao koji je oglašen na stranici ili za komunikaciju platforme s korisnicima. Zabranjeno je korištenje navedenih podataka u druge svrhe.

Korisnik u svakom trenutku može u svom korisničkom profilu podatke mijenjati, ispravljati ili brisati. Isto tako korisnik ima pravo na Brisanje profila. Ukoliko korisnik želi u potpunosti izbrisati svoj profil mora poslati e-mail sa zahtjevom na e-mail adresu posao@crikvenica.hr nakon čega će dobiti obavijest o brisanju njegovih podataka te će isti biti izbrisani sa stranice posao.crikvenica.hr. Jednom izbrisani profil nije moguće ponovno uspostaviti ili doći do njegovih podataka.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

U slučaju bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Općih uvjeta, kršenja prava korisnika i/ili trećih osoba neograničeno, autorskih prava, kršenja poslovnih tajni ili bilo kojih drugih prava korisnici koji pristupaju posao.crikvenica.hr oslobađaju Grad Crikvenica i njegove zaposlenike, te se odriču svih potraživanja prema njima.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta oslobađate Grad Crikvenica svake dogovornosti za nastalu, kao i za potencijalnu štetu koja je, ili može nastati uslijed komunikacije s korisnicima stranice, a odnosi se na poruke korisnika koje mogu sadržavati viruse, bugove ili slično, a koje je treća strana mogla prenijeti korisniku putem e-maila ili na web stranicu.

Stranica može iz bilo kojeg razloga prestati s radom. Grad Crikvenica se odriče odgovornosti nastale uslijed nefunkcioniranja stranice te će u tom slučaju raditi na tome da se nedostatci uklone u što je moguće kraćem roku kako bi stranica nastavila neometano funkcionirati.

SIGURNOST NA STRANICI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

SSL protokol

Grad Crikvenica
koristi SSL protokol radi sigurnosti Vaših podataka. Upotreba SSL protokola omogućuje višu razinu privatnosti i sigurnosti od nekriptirane internetske veze. On smanjuje opasnost da treće strane presretnu i zloupotrebe podatke. Oznaka SSL protokola izgleda ovako i nalazi se na početku alatne trake.

Na posao.crikvenica.hr mogu se nalaziti i poveznice na druge stranice ili usluge koje nisu pod nadležnostima Grada Crikvenice. Klikanjem na takve poveznice ili usluge korisnik pristupa stranicama ili uslugama koje nisu ni na koji način povezane s posao.crikvenica.hr te se pravila sigurnosti i odgovarajući protokoli odnose na stranice na koje je korisnik pristupio.

ANTISPAM POLITIKA

Strogo je zabranjeno slanje e- mail poruka promotivnog karaktera ili bilo koje neželjenih oglasa putem kanala posao.crikvenica.hr. Strogo je zabranjeno slanje bilo kakvih poruka koje su spam karaktera, piramidalnih schema, lančanih pisama ili poruke koje sadržavaju bilo kakve viruse bugove ili druge elemente koje bi mogle naštetiti bilo kojoj strani u komunikaciji.

Grad Crikvenica koristi Amazon web provider usluge za pohranu podataka. Grad Crikvenica zadržava kontrolu nad tim informacijama te iste štitimo tehničkim i administrativnim mjerama kako bi smanjili rizik gubitka, zlouporabe, neodobrenog pristupa, povjerljivosti ili promjene. Neke od mjera koje koristimo su firewallovi, enkripcija podataka.
Na web stranicama ili mobilnim aplikacijama Grad Crikvenica u svrhu uvida u statistiku posjećenosti koristi Google Analytics. Google Analytics je alat koji omogućava uvid u posjećenost iz izvora kao što su pay-per-click mreže, e-mail marketing, display oglašavanje, web tražilice. Pravila Google Analytics možete pročitati ovdje.

ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju prigovora ili primjedbe molimo obratite se na e-mail posao@crikvenica.hr te ćemo na iste odgovoriti u zakonski predviđenom roku koji iznosi 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

PRIVOLA ZA OBJAVU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Prihvaćam da se moji osobni podaci obrađuju, objavljuju i koriste u svrhu prijava na poslove objavljene na posao.crikvenica.hr te komunikacije platforme od strane Grada Crikvenice.

Privolu dajem dobrovoljno, a podatke mogu u bilo kojem trenutku mijenjati, ispravljati, brisati ili ih u potpunosti zaboraviti. Moji podaci će biti u bazi podataka posao.crikvenica.hr dok ih osobno ne izbrišem, a maksimalno pet godina. Privolu mogu u svakom trenutku povući odznačavanjem polja.
Privola uključuje i uvid u osobne podatke poslodavcima koji se oglašavaju na posao.crikvenica.hr u cilju zaključivanja posla.

KODEKS PONAŠANJA NA INTERNETSKOM PORTALU

posao.crikvenica.hr je internetski portal koji pomaže korisnicima da postignu svoj cilj u pronalaženju posla ili zapošljavanju radnika.

Pristupanjem na internetski portal posao.crikvenica.hr pristajete :

 • Da nećete koristiti posao.crikvenica.hr sa zlom namjerom!
 • Da nećete objavljivati neprimjeren sadržaj!
 • Da ćete se na portalu i prema njegovim korisnicima ophoditi u dobrim namjerama i prema pozitivnim poslovnim praksama!
 • Da ćete se pravovremeno javljati drugoj strani te odgovarati na upite!
 • Da nećete ni na koji način naštetiti poslovnom ugledu portala!

U slučaju nepoštovanja ovog Kodeksa Grad Crikvenica zadržava potpuno pravo izbrisati vaše podatke sa portala.