Arijana Stanković

Arijana Stanković

Struč. spec. oec.
  • Basaričekova 52E
  • +385 91 9124 536
  • arijanastankovic95@gmail.com
Edukacija
  • Stručna specijalistica poduzetništva